Trở về trang trước
Lẩu Phan
FREE BUFFET - NHẬP TIỆC SINH NHẬT

ĐẶC QUYỀN SONG TỬ - CỰ GIẢI 
FREE BUFFET - NHẬP TIỆC SINH NHẬT

1. Nội dung: Free 1 suất buffet cho nhóm từ 4 người trở lên khi 1 người trong nhóm có ngày sinh nhật trong tháng 6 (áp dụng lũy kế cho bàn 8, 12,16..)

2. Điều kiện áp dụng: 
- Áp dụng cho set buffet 189k và 249k
- Áp dụng với bàn có người sinh nhật trong tháng 6 mang theo CCCD hoặc ảnh CCCD
- Áp dụng cho tất cả các cơ sở Lẩu Phan ở Hà Nội
- Áp dụng cho bàn từ 4 người trở lên
- Áp dụng từ Thứ 2 - Chủ Nhật trong mọi khung giờ
- Áp dụng cùng gói sinh nhật
- Chỉ áp dụng giảm trên số set buffet đồ ăn
- Không áp dụng đồng thời cùng CTKM và các loại thẻ khác.

3. Thời gian áp dụng: từ 11h00 ngày 05/06 đến hết ngày 05/07/2024